Nastavenie WiFi Tally

1) Zapnite iba jedno WiFi Tally, ktoré chcete nakonfigurovať k zdroju napájania (USB adaptér, power banka …). Ako prvá sa rozsvieti modrá dióda, ktorá signalizuje zapnutie zariadenia a po chvíli sa aj hlavná dióda rozsvieti na oranžovo.INFO: V prípade, že meníte nastavenia na už nakonfigurovanej WiFi Tally, je potrebné vypnuť router, aby sa WiFi Tally […]

Nastavenie WiFi Tally Read More »