Nastavenie WiFi Tally

1) Zapnite iba jedno WiFi Tally, ktoré chcete nakonfigurovať k zdroju napájania (USB adaptér, power banka …). Ako prvá sa rozsvieti modrá dióda, ktorá signalizuje zapnutie zariadenia a po chvíli sa aj hlavná dióda rozsvieti na oranžovo.

INFO: V prípade, že meníte nastavenia na už nakonfigurovanej WiFi Tally, je potrebné vypnuť router, aby sa WiFi Tally neprihlásilo do Vašej WiFi siete!

2) V zariadení, ktorým chcete konfigurivať WiFi Tally (smartfón, tablet, počítač) vyberte WiFi sieť, ktorú vysiela WiFiTally cfg a pripojte sa.

3) Spustite na zariadení internetový prehliadač, ktorým sa WiFi Tally konfiguruje cez vlastné web rozhranie Safari, Google Chrome, Opera ….

4) Do adresy prehliadača zadajte IP adresu 192.168.4.1, ktorá spustí web rozhranie na samotnú konfiguráciu pripojenej WiFi Tally.

5) V rozhraní na konfiguráciu WiFi Tally je vo vrchnej časti zobrazená aktuálna konfigurácia

6)V spodnej časti web rozhrania WiFi Tally je formulár na konfiguráciu/aktualizáciu

Tally (CAM) number – číslo kamery, pri ktorej sa má konfigurované WiFi Tally rozsvietiť
SSID (Network name) – zadajte Vašu SSID (názov WiFi siete) do ktorej sa má WiFi Tally prihlásiť
Network password – zadajte heslo do Vašej WiFi siete

Use static IP – označením potvrdíte použitie statickej IP adresy
WiFi Tally light IP – zadajte IP adresu, ktorú má router prideliť konfigurovanému WiFi Tally
Subnet mask – zadajte masku podsiete
Gateway – zadajte IP adresu brány

Atem switcher IP – zadajte IP adresu, ktorá je nastavená v Atem réžii

7) Po vyplnení konfiguračných údajov, kliknite na Save settings to WiFi Tally

sk_SKSlovak